Mittwoch, 11. März 2009

Veel bezoek

In de afgelopen week is het gebruik van het voicemailboard weer groot geweest. De volgende gegevens komen van Google analytics. Het toont een duidelijke stijging in de loop van de week aan.Tevens geeft het programma van Google overzichten van de plaatsen aan waar het voicemailboard het meest gebruikt wordt. Het gaat hier met name om de plaatsen Eindhoven, Voorburg, Utrecht, Almelo, Emmeloord en Groningen.

Keine Kommentare: