Mittwoch, 20. April 2011

Feedback en beoordelingWe krijgen regelmatig de opmerking dat de beoordeling van de opnames nogal arbeidsintensief is. Nu geldt dat ons inziens altijd voor de beoordeling van spreekvaardigheid maar hierbij een aantal tips om de hoeveelheid werk iets te verminderen.


1
Speel een aantal opnames klassikaal via de beamer af, laat leerlingen feedback op elkaar geven, stop tussentijds de opname en stel een vraag. Uiteraard speelt u geen opnames af van leerlingen die dat niet willen.
Voor het makkelijk afspelen kunt u gebruikmaken van de podcastfunctie. Zie daarvoor bovenstaande afbeelding. en bespreek de feedback


2
Als er in een periode meerdere opnames zijn gemaakt, kiest u naderhand één opdracht voor de beoordeling. De andere beschouwt u dan als oefening. U kunt er ook voor kiezen dat de leerling zelf de te beoordelen opname aanwijst.


3
Onze ervaring is dat het beoordelen minder tijd kost dan het nakijken van een (schriftelijk) proefwerk. Vanwege de inzet van docent en leerling is het goed om het mondelinge deel een substantieel aandeel te geven in het (periode)cijfer.


Voor aanvullende tips houden wij ons aanbevolen. Neemt u gerust contact met ons op.

Mittwoch, 13. April 2011

Apple bouwt Java-support af

Vanaf oktober 2010 bouwt Apple de Java-support langzaam af. Omdat u voor het opnemen op het Voicemailboard en de Vociz Java nodig heeft, kan het zijn dat dit niet meer mogelijk is op uw Apple-machine. Onze excuses voor dit ongemak, maar dit zijn ontwikkelingen waar wij, zoals u zult begrijpen, geen invloed op hebben.


Lees hier meer over dit besluit van Apple.