Sonntag, 29. März 2009

Vociz gebruikt bij onderzoek
Voor een onderzoek in het kader van de zogenaamde 'Expeditie: Durven, delen, doen' is recent op het Willem Lodewijk Gymnasium in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam gebruik gemaakt van de Vociz. Het ging om een onderzoek naar economische relaties waarbij de leerlingen uit diverse jaarlagen hardop moesten reageren op stellingen en afbeeldingen. Het 'hardop denken' werd vastgelegd met de Vociz, die voor dat doel was geïntegreerd in de ELO van de school en achter het betreffende wachtwoord van Economie. Voor het verdere onderzoek werden de 'gesprekken' van de leerlingen getranscribeerd.

Freitag, 27. März 2009

Berichten opslaan met Podpuppy


Met een podcast receiver kunt u heel snel alle berichten op een voicemailboard downloaden naar uw eigen computer. De bekendste receiver is iTunes, alleen is het nadeel van dit programma dat het heel zwaar is. Een veel lichter alternatief is het programma Podpuppy. Hoe u berichten op uw eigen computer met Podpuppy kunt opslaan, leest u in deze handleiding.

Donnerstag, 26. März 2009

Internationalisering
Voor het derde jaar in successie wordt op het Willem Lodewijk Gymnasium in samenwerking met het Horsens Gymnasium in Denemarken momenteel het succesvolle uitwisselingsproject 'Ich bin der Meinung, dass...' bij het vak Duits in de vierde klas uitgevoerd. In dit project gaat het om de uitwisseling van meningen over onder andere de monarchie in beide landen, de eigen toekomst en de actualiteit in de beide landen. Ter afsluiting van het project stelt iedere leerling zijn partnerleerling in een korte presentatie voor de klas voor.

Klik hier voor de projectbeschrijving.

Klik hier voor het bijbehorende voicemailbord.
In 2007 werd het Willem Lodewijk Gymnasium voor dit project onderscheiden met een Europees Talenlabel voor innovatief talenonderwijs.

Beveiliging voicemailboard?Recent kregen we de vraag of de borden te beveiligen zijn, zodat niet iedereen in de hele wereld erbij kan. Voor het voicemailboard hebben we niet voor die optie gekozen om de toegankelijkheid ervan zo groot mogelijk te houden: leerlingen/studenten kunnen zo ook van thuis uit het voicemailboard van school benaderen.

Het is echter heel goed voorstelbaar dat bepaalde berichten niet voor iedereen bedoeld zijn, bijvoorbeeld in toetssituaties. In zo'n geval raden wij aan om de opname weliswaar wel via het voicemailboard te laten verlopen maar het bericht aansluitend op te slaan op de eigen harde schijf. Klik hier voor uitleg hoe dat in zijn werk gaat.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van de Vociz, die in de besloten omgeving van een ELO kan worden geplaatst. Voor abonnementhouders van het Voicemailboard is deze toepassing gratis, voor individuele docenten kost deze toepassing slechts 89 euro per jaar.

Klik hier voor meer informatie over de Vociz.

Sonntag, 15. März 2009

Stand op congressenZowel op het Nationaal Congres Duits op 6 en 7 maart als op het Nationaal Congres Engels was voicemailboard met een stand vertegenwoordigd.

Mittwoch, 11. März 2009

Veel bezoek

In de afgelopen week is het gebruik van het voicemailboard weer groot geweest. De volgende gegevens komen van Google analytics. Het toont een duidelijke stijging in de loop van de week aan.Tevens geeft het programma van Google overzichten van de plaatsen aan waar het voicemailboard het meest gebruikt wordt. Het gaat hier met name om de plaatsen Eindhoven, Voorburg, Utrecht, Almelo, Emmeloord en Groningen.

Montag, 9. März 2009

Voicemailboard sponsort Goossen & de Vries
Tijdens het Nationaal Congres Duits op 6 en 7 maart sponsorde Voicemailboard het programmaonderdeel Goossen & de Vries. In deze talkshow werden een aantal prominente personen uit het veld Duits aan de tand gevoeld over ontwikkelingen als het gratis schoolboek, de ontwikkelingen op ICT-gebied etc.Made with Slideshow Embed Tool

Didactische aanwijzingen

Regelmatig wordt ons gevraagd of wij ook over een didactische handleiding voor opdrachten beschikken. Hieronder vindt u twee belangrijke documenten die aan deze vraag tegemoetkomen.

Allereerst een handleiding voor docenten waarin de vraag over het werken met het voicemailboard centraal staat en de mogelijkheden die het programma biedt voor het opbouwen van een portfolio etc.


Voor het vaklokaal Duits ontwikkelden we meer dan veertig verschillende opdrachten. Hieronder vindt u de niveau-indeling voor de verschillende opdrachten. Onafhankelijk van de uitvoering zijn dit opdrachten gedacht voor de niveaus A1 en A2 op basis van het Europees Referentiekader.

Klik hier om alle opdrachten op het voicemailboard van het Vaklokaal Duits te bezoeken.