Mittwoch, 13. Februar 2008

UploadAf en toe krijgen we vragen over het feit dat berichten niet kunnen worden geupload. De opname lukt wel, maar het versturen naar de server lukt niet. 'Geduld aub' blijft dan lang op het beeldscherm staan.

Oorzaak hiervan is het feit dat bij het laden van het opname-programmaatje - de zogenaamde applet - bovenstaand scherm is weggeklikt of daarbij op 'Cancel' is geklikt. Als de vraag gesteld wordt of de software van Vimas te vertrouwen is, dient op 'RUN' geklikt te worden.

Het probleem kan verholpen worden door de browser helemaal te sluiten en opnieuw te beginnen.


English:

When answering to a recording for the first time, you're asked to verify the application. Click on 'RUN' otherwise you can't upload your recording to the voicemailboard.


Deutsch:

Das erste Mal, dass Sie eine Nachricht senden wollen, werden Sie gefragt, ob sie der Software von Vimas trauen können. Klicken Sie auf 'RUN', sonst können Sie die Aufnahme nicht  uploaden.

Keine Kommentare: