Mittwoch, 30. Januar 2008

Mailing Voicemailboard

In de eerste week van februari heeft WebindeKlas/Voicemailboard een mailing naar 1400 adressen van scholen en docenten gestuurd. In de mailing worden de geadresseerden attent gemaakt op het Voicemailboard, de Vociz en tevens op een boekuitgave van EK-Tekst, 'Übungsmaterial zur deutschen Grammatik, Für Hochschulen und gymnasiale Oberstufe'.

Keine Kommentare: