Donnerstag, 21. Juni 2007

Auteur Engels: Bram de Bruin

Oud-docent Engels en voorzitter van het sectiebestuur Engels van Levende Talen Bram de Bruin gaat voor Web in de Klas meeschrijven aan oefeningen voor het vak Engels. Voorlopig gaat het om bewerkingen van bestaande oefeningen van met name voorbeelden zoals op het voicemailboard van het Vaklokaal Duits maar daarnaast hoopt de Bruin inspiratie te putten uit andere opdrachten die door gebruikers zijn bedacht. De Bruin geldt als een kenner van het Europees Referentiekader en wil ook naar de niveau-indelingen van dit raamwerk zijn arsenaal aan oefeningen gaan aanbieden.

Net als bij het Duits zullen de opdrachten gratis aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Keine Kommentare: