Freitag, 3. Januar 2014

Lay-out aangepast

In de afgelopen weken is de lay-out van het voicemailboard enigszins aangepast. Bijgaand een voorbeeld van het opnamescherm.Vanwege browserinstellingen kan het voorkomen dat er nog een oud css-file wordt geladen uit de cache. Leeg daarom eerst de browser-cache. In IE gaat dat onder
>extra >browsergeschiedenis wissen. Zorg er tevens voor dat tijdelijke internetbestanden en cookies aangevinkt staan.

Klik hier voor meer informatie over het legen van de cache.

Sonntag, 27. Oktober 2013

Voorbeeld opname

Bekijk hier een korte instructie voor de opname op het voicemailboard.

 

Let daarbij op de volgende drie zaken:

1 Toegang tot microfoon: eventueel dient u voor de opname toestemming voor toegang tot uw microfoon te verlenen. Daarvoor verschijnt er het bekende Flash-schermpje:


Vink 'Toestaan' en 'Onthoud' aan en klik vervolgens op 'Sluiten'. Uw cache onthoudt deze instellingen en een volgende keer zal er niet er niet meer om gevraagd worden.

2 Gebruik van naam: kies om privacyredenen bij voorkeur een naam die voor de geadresseerde (docent) herkenbaar is, maar voor buitenstaanders niet direct herleidbaar is.

3 E-mailadres: het opgeven daarvan is niet verplicht. Verplicht zijn alleen een naam en een onderwerp. Bij beantwoording op een eerder bericht, verschijnt dat onderwerp automatisch.Met dank aan Antoine van Dinter voor het ter beschikking stellen van deze instructievideo.

Sonntag, 24. Februar 2013

Flash


Half februari is het voicemailboard volledig overgegaan op het gebruik van Flash. Voorheen werd flash alleen gebruikt voor het afspelen, nu ook voor het opnemen. Bij de eerste opname wordt de vraag gesteld om toegang te verlenen tot uw camera en microfoon. Vink 'toestaan' en 'onthoud' aan. Het voicemailboard is nu gereed om een opname te maken.Donnerstag, 27. Dezember 2012

Onderhoudswerkzaamheden

Tijdens deze schoolvakantie in december/januari voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan het voicemailboard. Onze excuses voor deze tijdelijke overlast, die tot uiterlijk 6 januari kan duren. Onze klanten en partners wensen wij alle goeds toe voor 2013.


Due to maintenance, our voicemailboard will possibly not be accessible until Sunday 06/01/2013. We apologize for any inconvenience. We wish  our customers a happy New Year.

Aufgrund von Wartungsarbeiten koennte unser Voicemailboard bis zum 06.01.2013 nicht funktionieren. Nach den Weihnachtsferien wird alles wieder wie gewohnt funktionieren. Wir wuenschen unseren Kunden und Partnern alles Gute fuer das kommende Jahr.

Sonntag, 4. März 2012

Onderzoek voicemailboard in Comenius-project

Van de hand van Karin Paarlberg-Luiting is recent binnen de opleiding  COL van de Universiteit Utrecht een praktijkonderzoek verschenen naar het gebruik van het voicemailboard in een Comenius-project.


In het onderzoek komen de goede kanten en de belemmeringen in de schoolse werkelijkheid aan bod. Uit het onderzoek:


Het spreken van leerlingen in een grote groep kan in overzichtelijke en controleerbare eenheden worden opgedeeld. De leerling kan zijn medeleerling gerichte terugkoppeling geven tijdens of na de oefening (men kan elkaars resultaten beluisteren) en ook de docent kan zowel specifieke, individuele feedback geven als algemene feedback, waarbij hij zelfs voorbeelden van dit taalgebruik kan terugroepen en laten horen (p. 16).


Klik hier om het hele onderzoek te lezen.

Mittwoch, 8. Juni 2011

Opzoekbaarheid

Recent kregen we de vraag om een bericht van het voicemailboard te verwijderen in verband met het feit dat het bericht via de naam van de inspreker te vinden was met Google. De geïnstalleerde blokkade hebben we daarop verder aangescherpt.


Overigens raden wij altijd aan om bij het invoeren van de naam te werken met bijvoorbeeld alleen een voornaam, een achternaam of bijvoorbeeld een studentnummer met afkorting.


Een mogelijkheid voor de beheerder van het betreffende voicemailboard is de berichten te downloaden naar de eigen harde schijf en vervolgens te verwijderen. Klik hier om meer over deze optie te lezen.

Mittwoch, 20. April 2011

Feedback en beoordelingWe krijgen regelmatig de opmerking dat de beoordeling van de opnames nogal arbeidsintensief is. Nu geldt dat ons inziens altijd voor de beoordeling van spreekvaardigheid maar hierbij een aantal tips om de hoeveelheid werk iets te verminderen.


1
Speel een aantal opnames klassikaal via de beamer af, laat leerlingen feedback op elkaar geven, stop tussentijds de opname en stel een vraag. Uiteraard speelt u geen opnames af van leerlingen die dat niet willen.
Voor het makkelijk afspelen kunt u gebruikmaken van de podcastfunctie. Zie daarvoor bovenstaande afbeelding. en bespreek de feedback


2
Als er in een periode meerdere opnames zijn gemaakt, kiest u naderhand één opdracht voor de beoordeling. De andere beschouwt u dan als oefening. U kunt er ook voor kiezen dat de leerling zelf de te beoordelen opname aanwijst.


3
Onze ervaring is dat het beoordelen minder tijd kost dan het nakijken van een (schriftelijk) proefwerk. Vanwege de inzet van docent en leerling is het goed om het mondelinge deel een substantieel aandeel te geven in het (periode)cijfer.


Voor aanvullende tips houden wij ons aanbevolen. Neemt u gerust contact met ons op.